Modtagelse af organisk affald

Til biogasanlægget kan vi modtage mange former for organiske restprodukter/affald. Fælles for dem alle gælder, at de skal være fri for emballage og fremmedlegemer samt overholde vores egne krav til håndterbarhed og myndighedernes krav i følge gældende regler.

Vi kan i vores anlæg foretaget en godkendt hygiejnisering, ved opvarmning til 70o C af de produkter hvor dette er krævet. Derfor kan vi modtage alle former for vegetabilske produkter, samt kategori 3 materiale og tryksteriliseret kategori 2 materiale af animalsk oprindelse.

Alle læs vejes på brovægt og registreres i vores systemer og vi udtager prøver fra de modtagne produkter for kontrol af egnethed til forgasning.

Vi modtager vegetabilske produkter som rapsolie/frø, sojabønner, foderrester og frugt- og grøntaffald mv. Produkterne aflæsses i aflæssehal direkte til en af modtagetankene for enten fast stof eller flydende produkter.

Vi modtager også anden organisk restprodukt, så som mave/tarmindhold, flotationsslam og andre fedtprodukter samt madaffald. Produkterne aflæsses i aflæssehal direkte til en af modtagetankene for flydende produkter.

 

Har du restprodukter du ønsker at bortskaffe til bioforgasing, er du meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.

Bånlev Biogas A/S