Transportopgaver

Vi tilbyder transport af:

Gylle til og fra biogasanlæg
Flytning af gylle for landmænd fra tank til tank og buffertank
Transport af flydende affald fra industri til biogasanlæg 
Transport af flydende slam
Transport af korn og foderstoffer
Transport af jord, sand, grus o.lign.

 


Vores materiel består af:

5 Volvo Fh 540 trækkere, EURO norm 5
5 lukkede tankvogne på hhv. 33 og 38 kubik.
48 kubikmeter tiptrailer
2 buffertanke med eller uden pumper

 

Ring til vores kørselsleder for aftaler om transport

Bånlev Biogas A/S